Werken met honden en paarden, dat maakt het verschil!

In mijn kindertijd, maar ook als volwassene, heb ik het leven met dieren een grote verrijking gevonden. Ook mijn werk als gezinshuisouder heb ik de meerwaarde van het werken met dieren mogen ervaren. De kracht van het werken met dieren maakt dat je snel tot inzichten kunt komen en door te ervaren meer in contact komt met je zelf en hierdoor weer directer resultaat kunt ervaren.

Er zijn 2 verschillende vormen van diergeleide mogelijkheden, ik maak gebruik van beide varianten.

Animal Assisted Interventions

Animal Assisted Interventions, AAI (in het Nederlands Dierondersteunde interventies, DOI) zijn vormen van samenwerking met dieren. Onder AAI vallen 2 vormen van inzet van dieren, namelijk AAA (Animal Assisted Activities) en AAT (Animal Assisted Therapy). Beide samenwerkingsvormen hebben als doel het verbeteren van het psychische, sociale, emotionele, gedragsmatige, cognitieve en/of lichamelijke functioneren van de cliënt, met andere woorden om de kwaliteit van het leven te verbeteren. In de AAI wordt met verschillende diersoorten gewerkt, waarbij honden en paarden veruit het meeste worden ingezet. En waarschijnlijk heb je ook wel eens gehoord van dolfijnentherapie.

Animal Assisted Therapy

Animal Assisted Therapy, AAT is een doelgerichte interventie, waarbij een dier, dat aan specifieke criteria voldoet, een belangrijke deelnemer in het ontwikkelingsproces is.  AAT wordt uitgevoerd door een professional in de gezondheidszorg, onderwijs of maatschappelijke dienstverlening. Bij AAT werkt de cliënt aan voor haar/hem specifiek opgestelde doelen, welke regelmatig worden geëvalueerd. Hoewel het woord AAT anders doet vermoeden, gaat het bij AAT niet altijd om therapie maar ook om andere vormen van begeleiding.

Een dier is niet alleen (meestal) gezellig, maar ook goed voor je gezondheid. Uit onderzoek is gebleken dat huisdier eigenaren een lagere bloeddruk en een lager cholesterolgehalte hebben dan mensen die geen huisdier hebben. Maar dat is nog niet alles. De aanwezigheid van een huisdier heeft namelijk ook een gunstig effect op je hormoonhuishouding. Een dier aaien of knuffelen zorgt er namelijk voor dat je minder van het stresshormoon cortisol aanmaakt terwijl je juist meer oxytocine produceert. Daarnaast wordt ook de aanmaak van endorfine gestimuleerd.

Van overleven naar leven

Honden en paarden spiegelen oordeelloos, ze leven in het hier en nu en zijn gericht op het maken van verbinding en samenwerken. Ook dit maakt dat dieren van zeer grote waarde zijn in de sessies, want vaak hebben we als mens als voldoende oordelen over onszelf. Een aanpassing in de energie, door het vergoten van het basisvertrouwen, maakt dat we ons leiderschap kunnen vergoten. Ook wordt door de inzet onze overlevingsmechanismen sneller zichtbaar, waardoor we in de sessie verschuiven van overleven naar leven.

Tijdens de sessies kan het paard of de hond worden ingezet op verschillende momenten in het behandeltraject. Wanneer de hulpvragen te maken hebben met hechtingsproblematiek is het paard zeer van belang. Het paard wordt ingezet als graadmeter, als spiegel en als draagmoeder.

Doordat het paard of de hond zorgt voor een snelle bewustwording en verbinding van eigen gevoelens kan het traject aanzienlijk verkort worden.

Psychosociale begeleiding met behulp van honden en paarden

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Het paard is de spiegel van je ziel."

"Paarden liegen nooit."

"Zo trouw als een hond."

"Het beste dat je kunt worden ben jezelf."

"Soms, wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen, valt alles juist op zijn plek."