Teamsessie

Teamsessie zijn gericht op samenwerken, verbinden en het bundelen van krachten. Ook in teams kunnen er onbewuste patronen zijn ontstaan die maken dat teams en individuen vast lopen en niet optimaal kunnen presteren.

Teams zetten organisatiedoelstellingen om in concrete resultaten. Ook al zijn je persoonlijke kwaliteiten nog zo goed, dat betekent niet altijd dat de gezamenlijke resultaten van de grond komen. Inzicht in elkaars kwaliteiten en rollen leidt tot betere samenwerking. Goede communicatie, juiste taakverdeling en het managen van verwachtingen zijn daarbij cruciaal. Hoe maak je optimaal gebruik van wat ieder heeft in te brengen? Hoe zorg je dat teamleden elkaar versterken en samen in actie komen?

Inzicht in patronen

Werken met diergeleide interventies binnen organisaties en bedrijven, zowel op individueel niveau als in teamverband, zal een wezenlijk verschil maken. Met behulp van de verschillende oefeningen  kan er eenvoudig inzicht worden verkregen in hoe gezond (fysiek en economisch) de organisatie of het team daadwerkelijk is.

Een goed functionerend en gemotiveerd team draagt bij aan betere bedrijfsresultaten. Daarnaast werkt een team het beste als iedereen zijn rol en plaats weet. Daarom besteden paarden in de kudde en honden in de roedel veel tijd aan het bepalen van de rangorde.

Tijdens de teamsessie met paarden en/of honden worden de dieren ingezet om de groep inzicht te geven. Met zijn gedrag als reactie op de deelnemers, geven paard en hond waardevolle inzichten in groepsrollen, leiderschap en teamwork.

Bewust van je (non-verbale) communicatie

In de communicatie heb jij als uitgangspunten: vertrouwen en hiërarchie in het samenzijn met het dier en dat alles wat je doet in energie, houding, beweging en gebaren, informatie is. Je wordt je dus heel goed bewust van je (non-verbale) communicatie!

Het effectief en doelgericht communiceren start met het daadwerkelijk maken van oprecht contact. Dit lukt alleen als je zelf contact hebt met je eigen gevoel. Het contact is er vanuit leiderschap. Er zal vervolgens een natuurlijke hiërarchie ontstaan waarbij het paard of de hond jouw leiderschap aanvaart vanuit vrije wil en vanuit de behoefte voor veiligheid en de wens het prettig te hebben.

Tijdens deze teamsessies komt aan de orde:

 • Wat is veiligheid en hoe draag je samen zorg voor voldoende veiligheid?
 • Welke patronen zie je en hoe zijn deze tot stand gekomen?
 • Welke behoeftes liggen er? En welke behoeftes verdienen nog aandacht?
 • Hoe zijn de verschillende behoeftes verdeeld en hoe kan je binnen het team gebruik maken van elkaars krachten?
 • Wordt er gekeken naar de verschillende rollen en het effect van een ieder op een ander?
 • Verantwoordelijkheid nemen voor het eigen gedrag?

Het doel van deze sessies is:

 • Inzicht krijgen op huidige patronen en culturen, wensen en verwachtingen.
 • Inzicht in individuele behoeftes, teambehoeftes en organisatiebehoeftes
 • Het versterken van elkaar en het verbeteren van de samenwerking
 • Openheid en verbinding creëren
 • Het vergroten van onderling vertrouwen en ontwikkeling
 • Balans te herstellen
Psychosociale begeleiding met behulp van honden en paarden

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Het paard is de spiegel van je ziel."

"Paarden liegen nooit."

"Zo trouw als een hond."

"Het beste dat je kunt worden ben jezelf."

"Soms, wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen, valt alles juist op zijn plek."