Ouder-/familie sessie

Soms ontstaan er patronen in een systeem, die tot uiting lijken te komen bij één persoon. Als opvoeder ben je je soms niet bewust van trauma’s uit je eigen kindertijd. Om deze reden is het vaak wenselijk het hele systeem te bekijken. Het kan zijn dat er gezamenlijk wordt gekozen voor oudersessies of familiesessies.

Bijvoorbeeld een kind dat opstandig is, maar vol zit met angst of verdriet door wat er in het systeem aan de orde is. Dan kan het zeer waardevol zijn om als ouder, verzorger of familielid onderdeel te zijn van een sessie. Ook kan het voor een kind de nodige veiligheid bieden dat je er als ouder /verzorger bij bent, waardoor het (sneller) mogelijk wordt om bepaalde onderwerpen en thema’s te behandelen.

Fundamentele oplossing voor complexe problemen

Deze sessie zijn vaak een onderdeel van een integrale behandeling. Problemen kunnen vanuit verschillende perspectieven verklaard worden en hebben invloed op elkaar. Daarom is het essentieel om ook in complexe situaties kennis in samenhang te brengen, om zo tot een integrale behandeling te komen, waardoor we bij complexe problemen tot een fundamentele, duurzame oplossing kunnen komen.

Bij deze sessie kun je denken aan:

  • Een ouder-kind sessie
  • Een sessie met beide ouders
  • Een sessie met ouders en eventuele verzorgers
  • Een sessie met het gehele (of een deel van het) gezinssysteem

Voor deze sessie kan er gebruik worden gemaakt van meerdere behandelaars. Het doel van deze sessies is het inzichtelijk maken van patronen. Door erkenning en het verwerken van de pijn kan er ruimte worden gemaakt voor verbinding, het vergroten van krachten en het zien van – en voldoen aan – elkaars behoeften.

Psychosociale begeleiding met behulp van honden en paarden

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Het paard is de spiegel van je ziel."

"Paarden liegen nooit."

"Zo trouw als een hond."

"Het beste dat je kunt worden ben jezelf."

"Soms, wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen, valt alles juist op zijn plek."