Gespecialiseerde begeleiding

Kracht op poten biedt kinderen van 4 t/m 18  jaar die te maken hebben met sociaal-emotionele problemen, ontwikkelingsstoornissen  of wanneer het door omstandigheden (verlies, scheiding) tijdelijk even moeilijker gaat gespecialiseerde individuele begeleiding aan kinderen door te werken met paard en/ of hond. De begeleiding met paarden is gericht op de executieve functies bij kinderen. Hierbij ligt de nadruk op kinderen met gedragsproblemen.

Executieve functies zijn al die regelfuncties van de hersenen die essentieel zijn voor het realiseren van doelgericht en aangepast gedrag. Alle executieve functies of vaardigheden hebben een controlerende en aansturende functie. Executieve functies kunnen we opdelen in denken (cognitie) en gedrag (doen).

Planning Inhibitie
Organisatie Emotieregulatie
Timemanagement Volgehouden aandacht
Werkgeheugen  Taakgerichtheid 
Zelfmonitoring  Flexibiliteit 
Zelfevaluatie  Doorzettingsvermogen

Ervaringsgericht leren is “leren door te dóen”. Dat vinden kinderen vaak fijn en maakt dat ze gemotiveerd zijn om te willen leren. Dit wordt nog meer versterkt met de inzet van dieren. Dieren communiceren non-verbaal en spiegelen direct wat je uitzendt. Als je beweegt, denk, doe en voel je van alles. Door vervolgens op de juiste manier te bewegen, kun je gedrag positief beïnvloeden en eventuele psychische klachten wegnemen of verminderen. De gespecialiseerde begeleiding is erop gericht deze concreet en intense leerervaring over te brengen en toe te passen in de dagelijkse praktijk gericht op de verschillende leefgebieden. Ervaringsleren met behulp van paarden is het creëeren van een methodisch opgezette leersituatie, waarin mensen een concrete en intense leersituatie opdoen, die na reflectie over deze ervaringen leiden tot een gedragsverandering in cognitie en gedrag op meerdere leefgebieden.

Gespecialiseerde begeleiding met paarden en honden kan je o.a. helpen om:

 • Lekkerder in je vel te zitten.
 • Meer zelfvertrouwen te krijgen.
 • Anderen geen pijn te doen.
 • Meer kracht en energie te krijgen.
 • Te leren wat je kan doen als je boos bent.
 • Voor jezelf op te leren komen.
 • Minder last te hebben van vervelende situaties van vroeger.
 • Minder angstig te zijn.
 • Minder verdriet te hebben.
 • Te leren hoe je om kan gaan met spanning.
 • Minder agressief te doen.
 • Gevoelens te leren uiten

Wat ga je leren?

 • Je leert je kwaliteiten kennen
 • Je leert vertellen wat je wilt bereiken
 • Je leert je focussen op je doel
 • Je leert wat er nodig is om je doel te bereiken
 • Je leert afstemmen op jezelf
 • Je leert afstemmen op een ander
 • Je leert vertrouwen geven en krijgen

Aan het eind van de sessie bespreken we bijvoorbeeld:

 • Wat heb je goed gedaan? Wat is jouw goede aandeel geweest in de communicatie met het paard, hond of de ander?
 • Wat kan er beter? Welk aandeel kun je zelf verbeteren zodat de situatie beter had kunnen verlopen?
 • Wat heb je geleerd vandaag?
 • Hoe reageerde het paard  of de hond op jou? 
 • Hoe reageerde jij op het paard of de hond?
 • Welke oplossingen heb je zelf bedacht?
 • Welke keuzes heb je zelf gemaakt?
 • Wat zou je thuis kunnen oefenen?
 • Hoe zou je dit thuis of op school kunnen oefenen?

Tijdens het traject wordt er gericht gewerkt aan specifieke en SMART geformuleerde doelen. In het traject maak ik eventueel ook gebruik van verschillende aanvullende methodes waaronder “Top dog”, “Een Taal erbij” en “Kind op de kaart.”

Psychosociale begeleiding met behulp van honden en paarden

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Het paard is de spiegel van je ziel."

"Paarden liegen nooit."

"Zo trouw als een hond."

"Het beste dat je kunt worden ben jezelf."

"Soms, wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen, valt alles juist op zijn plek."