CREF-Methode ®

Er wordt tijdens de sessies met paard gewerkt met de zogenaamde CREF-Methode welke is gebaseerd op de, inmiddels verouderde, piramide van Maslow (1943). Met deze methode kan er op een dieper niveau gekeken worden naar de sociaal emotionele ontwikkeling van de mens. De CREF-Methode is oorspronkelijk ontwikkeld voor mensen/kinderen die geen juiste hulp (zonder medicatie) konden vinden. Of voor mensen/kinderen die door hulpverleners overtuigd werden dat er niets meer aan hun problematiek te doen viel. Overigens blijkt dat de (prenatale) hechtingsproblematiek, of anders gezegd een onderkend trauma (indrukwekkende gebeurtenis),de hoofdzaak van deze sociaal emotionele problematiek is.

Hoe werkt de CREF-Methode®?

De afkorting CREF staat voor, Circle Reprint Emotional Foundation. Bij de CREF-methode wordt er gewerkt met het CREF-Model. Dit model bestaat uit een cirkel van de 7 levensbehoeftes.

CREF Methode Levensbehoeftes

Door de cirkel in te zetten ontstaat er een helder inzicht in onvolledige of ontbrekende levensbehoeftes (Circle). Vanuit dat vertrekpunt kan er gericht worden hersteld of ontwikkeld (de Reprint). Vervolgens ontstaat er een volledige persoonlijke verbinding (Emotional). Het basisvertrouwen van de volwassene/het kind wordt versterkt (Foundation).

De volgende interventies kunnen worden toegepast:  EMDR, hypnotherapie, delenwerk, NLP, systeemtherapie, onderdelen uit de Topdog-training en paardencoaching. Ik kijk naar de behoeften en speel daar op in.

 

Psychosociale begeleiding met behulp van honden en paarden

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Het paard is de spiegel van je ziel."

"Paarden liegen nooit."

"Zo trouw als een hond."

"Het beste dat je kunt worden ben jezelf."

"Soms, wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen, valt alles juist op zijn plek."