Psychosociale begeleiding

Psychosociale begeleiding betekent begeleiding bij de psychische-emotionele gevolgen en de sociale gevolgen (familie, gezin, relaties, werk) van een situatie of aandoening. De hulpverlening legt het accent op de wisselwerking tussen het gedrag van de mens en zijn omgeving.

Je kunt een punt in je leven bereiken waarop je het gevoel hebt dat je de regie verliest en je vastloopt met jezelf. Door wat je hebt meegemaakt, hoe je bent opgegroeid of misschien door een niet direct aanwijsbare reden.
Je voelt de behoefte opnieuw grip te krijgen op jezelf en je leven. Je wilt je gevoelens leren begrijpen en oud zeer achter je laten. Je richt je op meer basisvertrouwen, balans en energie en je wilt (terug) in je kracht komen.

De basis van je zelfvertrouwen en je overlevingsmechanismen

We bekijken tijdens de sessie verschillende fases in je leven. De hechting die er al dan niet plaats heeft gevonden met je ouders en familie is hier een groot onderdeel van, beginnende bij je meest prille ontstaan. In de prenatale fase word al de basis gelegd van je zelfvertrouwen en je overlevingsmechanismen. In je jeugd en adolescentie kun je daarnaast allerlei deuken en trauma’s oplopen, bijvoorbeeld verwaarlozing of mishandeling of seksueel misbruik. Een groot gedeelte van je psychosociale ontwikkeling als adolescent bestaat uit omgaan met de diepgaande veranderingen die je lichaam ondergaat. Je moet leren omgaan met je seksuele ontwikkeling en de emoties waar deze mee gepaard gaat. Tegelijkertijd ontwikkel je een identiteit die verschilt van die van je ouders en word je onafhankelijk van hen.

Door middel de sessies, zullen deze patronen verduidelijken, gaan we werken aan het vergroten van het basisvertrouwen en zullen we eventuele trauma’s en (vroegkinderlijke ervaringen) gaan verwerken door de pijn te leren voelen en te verwerken, eventueel met de inzet van EMDR-therapie. Tijdens het traject blijven we met elkaar in gesprek over wat nodig is. Zo wordt er vooraf geen vast aantal sessies afgesproken maar wordt regelmatig gekeken met jou waar je staat en wat nodig is.

Vertrouwen creëren

Uitgangspunt van mij is om een gelijkwaardige relatie op te bouwen, vertrouwen te creëren en je zo in je kracht te zetten dat je het hele proces van aangaan en verwerken kunt dragen en echt kan “zijn”. Dat gaat alleen als je zowel als behandelaar en als cliënt open, eerlijk en oprecht in dit proces stapt, waarbij we samen kijken naar wat er is.

Psychosociale begeleiding met behulp van honden en paarden

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Just because I look strong, doesn't mean I feel safe."

"Het paard is de spiegel van je ziel."

"Paarden liegen nooit."

"Zo trouw als een hond."

"Het beste dat je kunt worden ben jezelf."

"Soms, wanneer alles uit elkaar lijkt te vallen, valt alles juist op zijn plek."